همراه سفر لوان نور کاوه

همراه سفر لوان نور کاوه

بلیط اتوبوس خود را حتی بدون نیاز به اینترنت از طریق همراه سفر لوان نور کاوه خرید کنید. کافیست همراه سفر لوان نور را از بازار دانلود نمایید.


با دانلـود همـراه سفرلوان نور اندروید کـده بازار و نصب آن ، بدون نیاز به اینترنت میتوانید بلیط خود را خریداری نمایید. پس از ورود گزینه خرید بلیط و پس از آن مقصد ، ساعت و صندلی مـورد نظر خودرا انتخاب و وجـه بلیط را با ورود شماره کارت و رمز دوم پرداخت نمایید.

کافیست قبل ازحرکت اتوبوس برای دریافت بلیط خود با ارائه کد رهگیری به دفتر لوان نور مراجعه نمایید.

دانلود همراه سفر لوان نور

همراه سفر لوان نور