اخبار

سفر بدون دز سوم ممنوع

افرادی که سه دوز واکسن خود را تزریق کرده باشند می توانند بدون مشکل با خودروی شخصی و یا ناوگان عمومی در ایام نوروز سفر کنند.

افزایش نرخ بلیط اتوبوس

بنا به دستور کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور از تاریخ اول خرداد ماه 1400 نرخ جابجایی مسافر 30% افزایش یافته است.