اخبار

افزایش نرخ بلیط اتوبوس

بنا به دستور کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور از تاریخ اول خرداد ماه 1400 نرخ جابجایی مسافر 30% افزایش یافته است.